Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Bakanlığımız Misyonu ve Vizyonu

Bakanlığımız Misyonu ve Vizyonu

Bakanlığımız Misyonu; 
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı. 

Bakanlığımız Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.