Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Bakanlığımız Misyonu ve Vizyonu

Bakanlığımız Misyonu ve Vizyonu

Bakanlığımız Misyonu; 

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Bakanlığımız Vizyonu;

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

     ü  Mali disiplinden taviz vermeyen,
​     ​ ü  Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
     ü  Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
      ü  Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
     ü  Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

 yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

                  
​​