Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Başkanlık Misyonumuz

BAŞKANLIK MİSYONU

Bakanlık düzeyinde sürekli değişim ve gelişim ilkesi kapsamında stratejik yönetim sürecinde etkinlik ve verimliliği sağlamak, mali saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, yönetimin ihtiyaç duyduğu ekonomik ve sektörel analizleri yaparak kamu maliyesinin gelişimine katkı sağlamak ve mali karar alma süreçlerini iyileştirerek karar destek sistemleri geliştirmektir.