Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > BAŞKANIN MESAJI

BAŞKANIN MESAJI


      5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, idarelere tahsis edilen kaynakların kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, mali disiplini, hesap verebilirliği ve saydamlığı ön plana çıkarırken, faaliyetlerin stratejik bakış açısıyla belirlenmesini, hedeflerin performans ölçümüne imkân verecek şekilde oluşturulmasını ve gerçekleşme sonuçlarının kamuoyunun bilgisine sunulmasını öngörmektedir.

         Bu anlayış çerçevesinde, görev ve sorumluluklarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da “güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı” vizyonuyla yerine getireceğimizi ifade eder, internet sitemizdeki bilgilerin kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.