Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Proje Arşivi

Proje Arşivi

Ekler
  
  
Stratejik Yönetim Sistemi Projesi
Maliye Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modellerinin Geliştirilmesi Projesi
İç Kontrol Kapsamında Hesap Verilebilirliğin Güçlendirilmesi Projesi
Kamuda İnovasyon Yönetimi Sistem ve Tekniklerinin Geliştirilmesi (Kamİn) Projesi
Bütünleşik Portal Sunumu
Kamu Mali Yönetimi için Kurumsal İş Yönetimi Modeli Teknik Destek Projesi