Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Mevzuat

Mevzuat

  
  
Bilgi Toplumu Strateji Belgesi.pdf
  
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plani 2006-2010.pdf
  
e-Dönüşüm Birlikte Çalışabilirlik Rehberi.pdf
  
Kamu İç Kontrol Standartlarına İlişkin Genel Yazı.pdf
  
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi.pdf
  
MB İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi.pdf
  
Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Aralık 2004).pdf
  
Performans Programı Hazırlama Rehberi.pdf
  
Stratejik Planlama Kılavuzu.pdf