Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > kurumsalisyonetimiprojesi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında Başkanlığımızın yürütücüsü olduğu "Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi" 2014 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında; karar alma ve performans yönetimini birleştiren “Faaliyet Esaslı İş Yönetim Modeli ve Yazılımı”  oluşturulmuştur.

Sürecin devamında, söz konusu projede elde edilen çıktıların sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması amacıyla tamamlayıcı proje olarak “Kamu Mali Yönetimi için Kurumsal İş Yönetimi Projesi” hazırlanmıştır. Proje, AB Delegasyonu tarafından resmi olarak onaylanmış ve proje kontratı 01/12/2017 tarihinde imzalanmıştır.

“Kamu Mali Yönetimi için Kurumsal İş Yönetimi Projesi”nin amacı, Faaliyet Esaslı İş Yönetim Modeli (FEYS) ve yazılımı ile SGB.net Sisteminin birleştirilerek kurumsal bir iş yönetim modeli ve yazılımı geliştirilmesidir.

Projenin ana yararlanıcısı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, eş yararlanıcıları Cumhurbaşkanlığı Mali Hizmetler Birimi Başkanlığı, TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’dır.

Proje süresi 18 ay olup, bu süre sonunda ulaşılması hedeflenen sonuçlar şunlardır;

 ​    1. Avrupa Birliği iyi uygulamalarıyla uyumlu kurumsal iş yönetim modeli ve ilgili rehberlerini geliştirmek

     2. Avrupa Birliği iyi uygulamalarıyla uyumlu bir yazılım ve ilgili kılavuzunu geliştirmek

     3. Yazılıma ilişkin hizmet destek mekanizmasını kurmak

     4. Kamu idarelerinde kurumsal iş yönetimi ile ilgili farkındalığı artırmak

       Bu çerçevede Projemizin tüm paydaşlara tanıtılması, proje faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmesi amacıyla 21/02/2018 tarihinde başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 Kurumsal_Is_Yonetimi

 
  
  
  
  
06-08 Ağustos 2018 Çalıştay Sunumları.rar
  
13.8.2018 14:46Güncel kişi bilgisi yokEzgi DÜLGER
15 Ağustos 2018 Model Tanıtım Etkinliği Sunumları.rar
  
17.8.2018 12:05Güncel kişi bilgisi yokEzgi DÜLGER
 

 İçerik Düzenleyicisi