Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Stratejik Yönetim Sistemi Projesi

Stratejik Yönetim Sistemi Projesi

 
Proje Özeti
5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren uygulamaya geçen yeni kamu mali yönetimi anlayışına göre; bütçelerin geçmiş yılların rakamlarından hareketle hazırlanması yerine stratejik gelecek vizyonu üzerine bina edilmesi öngörülmektedir. Yeni kamu mali yönetimi anlayışı ayrıca stratejik planlama ile kurgulanmış geleceği performans esaslı bütçelemeyle uygulamayı ve böylece girdi odaklı bütçelemeden çıktı odaklı bütçelemeye geçişi öngörmektedir.

 Önerilen projenin amacı Maliye Bakanlığı-Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda;
1. Diğer kamu kurum/kuruluşlarına referans model olacak Stratejik Yönetim Modelinin uluslararası uygulamalar çerçevesinde araştırılarak tasarımı,
2. Tasarlanan Stratejik Yönetim Modeline uygun Süreç Yönetim Modeli ve örgüt yapısının geliştirilmesi,
3. Stratejik Yönetim Modeli temelinde Performans Esaslı Bütçeleme modelinin oluşturulması,
4. Geliştirilen alt sistemlerin elektronik ortamda kullanımını sağlayacak yazılımların geliştirilmesi,
5. Tasarlanan alt sistemler ve geliştirilen yazılımlara ilişkin Eğitim ve Danışmanlık faaliyetleri ile kullanıcıların ve yöneticilerin ihtiyaç duyacağı bilgilerin aktarılmasıdır.

Bu sayede henüz ülkemizde fiilen uygulanma imkanı bulamamış olan stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile ilgili olarak Maliye Bakanlığında bir uygulama geliştirilmiş olacak, geliştirilen bu uygulama tüm kamu idareleri için bir model niteliği taşıyacaktır.

Modelin ülkemiz mali yapısı ile uyumlu, çıktı odaklı bütçelemeyi gerçekleştirebilecek ve iyi uygulamanın gelişerek devamını sağlayabilecek bir yapıda olması mali reformun bir gereği olup, bu yeniliklerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, projenin Ar-Ge projesi olmasını gerektirmektedir.

Proje, Kamu Mali Yönetimi kapsamında devam eden çalışmaların doğal bir sonucu olup kamuda verimlilik çalışmaları temelinde hazırlanan 5018 ve 5436 sayılı yasalarla zorunlu kılınmıştır.

 Proje sonucunda ortaya çıkacak Model ve Yazılım yerel yönetimler dahil tüm kamuya yaygınlaştırma potansiyeli taşıyan bir Referans Model oluşturacaktır. Bu referans modelin uygulanması, bir yandan mevzuat uyumluluğu (5018, 5436, 5272, 5216, vb) sağlarken bir yandan da mevzuatın temelinde yatan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilirliği altyapısı ve yönetişim prensipleri temelinde şeffaf ve izlenebilir bir kamu mali yönetimi anlayışının yerleşmesini destekleyecektir.


​​​​​
  
  
Stratejik Yonetim Sistemi Projesi Sunumu_07.07.2006.pdf
  
Stratejik Yönetim Sistemi Projesi Özeti.pdf
  
(Diğer Belgeler...)