Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Mevzuat

Mevzuat

  
  
Klasör: E-İmza ile İlgili Yönetmelikler
  
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği.pdf
  
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği.pdf
  
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.pdf
  
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik.pdf
  
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik.pdf
  
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.pdf
  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik.pdf
  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik.pdf
  
Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği.pdf
  
Maliye Bakanlığı (A) Grubu Kadrolara Giriş Sınavlarının Duyurulması, Başvurular ile Atamalarda İstenilecek Belgelere İlişki.pdf
  
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği.pdf
  
Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.pdf
  
Strateji Gelistirme Birimlerinin Calışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.pdf
  
Taşınır Mal Yönetmeliği.pdf