Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Maliye Politikası Projesi

Maliye Politikası Projesi

Maliye Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modellerinin Geliştirilmesi Projesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 2006 yılı başından itibaren uygulamaya geçen yeni kamu mali yönetimi anlayışı, orta vadeli kaynak tahsisi ile girdi odaklı bütçelemeden çıktı odaklı bütçelemeye geçişi öngörmekte, bu bağlamda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını şart koşmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde stratejik yönetim, kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık yeni kamu mali yönetim sistemimizin temel unsurları arasında yer almaktadır.Sunmuş olduğumuz proje içeriğinde önerilen projenin temel amacı; Maliye Bakanlığı’nda maliye politikasına ilişkin olarak alınan kararların ekonominin geneli üzerinde etkisinin ve, uzun vadeli sonuçlarının hesaplanabilmesi,ileriye yönelik tahminlerin ve kullanılan kamu kaynaklarının etkilerini ölçmeye yönelik analizlerinin yapılabilmesi için maliye politikası odaklı modellerin kurulması, bu konuda gerekli olan insan kaynağı ile donanım-yazılım altyapısının oluşturulması şeklindedir.

 

​​ ​​​​​​

  
  
AH MoH.pdf
  
Maliye Projesi_Kapanis Toplantisi_060710_v14.pdf
  
Sigara_sunum_Kasim2010.pdf
  
SomaLinyitRuzgar.ppt