Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > KaminProjeSayfasi
Kamuda İnovasyon Yönetimi Sistem ve Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi (Kamİn Projesi)
 
          Kamu mali yönetimine yeni bir anlayış getiren 5018 sayılı Kanunla başlayan süreçte stratejik yönetim anlayışını ve performansa dayalı çalışma prensibini benimseyen, esnek ve etkili bir kamu sektörünün oluşturulması hedeflenmekte, daha az kaynakla daha yüksek kalitede hizmet sağlanarak kaynak kullanımında daha yaratıcı ve farklı çözümlerin geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu dönüşüm sürecinde yenilikçi (inovasyon) bir anlayışın kurum kültürü olarak benimsenmesi ve buna yönelik sistemlerin kurulması büyük önem arz etmektedir.
          Kamu idarelerinde inovasyon kültürünü oluşturmayı ve inovasyon yönetim sistemlerini kurmayı gerektiren bu zorunluluklar, yeni bir yönetim yaklaşımının benimsenmesini, yeni iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesini, farklı prensiplerin ve stratejilerin hazırlanıp uygulanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Yeni kamu yönetim yaklaşımı da bu gerekliliklerden yola çıkılarak benimsenmeye başlanan bir olgudur.
          Kamu sektörü için inovasyon sürecinin tanımlanması, bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi için gereken sistemin oluşturulması ve inovasyon sisteminin başarıyla işlemesi için ihtiyaç duyulacak teknik, araç ve metriklerin geliştirilmesi amacıyla,  2007 yılında proje safhası bitirilen ve 01/01/2008 tarihi itibarıyla başlatılan “Kamuda İnovasyon Yönetim Sistem ve Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi 2009 yılı sonunda tamamlanmıştır.
  
  
Technopolis Alasdair Reid.pdf
  
Technopolis Fritz Ohler.pdf
  
Technopolis Philippe Larrue.pdf
  
Technopolis Sven Faugert.pdf