Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > İPA Projesi

İPA Projesi

Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında; Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,  Kalkınma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa hazırlanan “Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making And Performance Management in Public Finance)” isimli proje 2008 yılında kabul edilmiştir.

Projenin ana amacı; yararlanıcı kuruluşların mali konularda karar verme ve performans yönetimi açısından idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu amaçla öncelikle yararlanıcı kuruluşlarda kullanılmak ve daha sonra diğer kamu idarelerine yaygınlaştırılmak üzere bir karar destek sisteminin kurulmasıdır.
Bu Proje ile ayrıca;
  • 5018 sayılı Kanunun yürütülmesi ve çok yıllı bütçeleme sisteminin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme doğrultusunda başarılı bir şekilde uygulanması,
  • Politika yapma-planlama-bütçeleme ilişkisinin güçlendirilmesi ve bu kapsamdaki ulusal mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlaştırılmasına yönelik öneriler hazırlanması,
  • Kamu mali yönetiminin tüm süreçlerinin, planlamadan kamu değerinin yaratılmasına kadar her aşamasının etkin ve şeffaf hale getirilmesi için gerekli yapı ve enstrümanların oluşturulması,
  • Kamu maliyesinde verilerin nasıl toplandığına, hangi verilerin neden ve nasıl dikkate alındığına, sonuçların nasıl değerlendirildiğine bakarak karar verme ve bilgiye dayalı politika oluşturma süreçlerinin kuvvetlendirilmesi,
  • Hedefler ve sonuçların etkin bir şekilde değerlendirilmesi, izleme ve değerlendirme sürecinin güçlendirilmesi,
hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.
 
Söz konusu Proje “eşleştirme”, “teknik yardım” ve “tedarik” olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.
 

Projenin ilk aşaması olan "Eşleştirme Bileşeni" 8 Kasım 2010 tarihinde uygulanmaya başlamış ve 30 Kasım 2011 tarihinde Kapanış Konferansı yapılmıştır. Projenin ikinci aşaması olan “Teknik Yardım Bileşeni” ise 26 Nisan 2012 tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlamış ve 28 Ocak 2014 tarihinde yapılan kapanış toplantısı ile sona ermiştir.

Tedarik bileşeni kapsamında ise; projenin teknik yardım bileşeninde oluşturulacak model ve yazılımda kullanılmak üzere gerekli donanım temin edilmiştir.

Projenin Kapanış Toplantısı, Proje yürütücüleri, ortak kurumlar ve diğer kamu idarelerinin temsilcilerinin katılımıyla, 28 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

  
  
"IPA Projesi" belge kitaplığının bu görünümünde görüntülenecek bir öğe yok.