Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Görev Tanımları

Görev Tanımları

  
  
Klasör: 01. Bütçe ve Kesin Hesap Birimi
  
Klasör: 02. Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Birimi
  
Klasör: 03. Ön Mali Kontrol Birimi
  
Klasör: 04. Alacak Takip Birimi
  
Klasör: 05. Taşınır İşlemleri Birimi
  
Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Daire Başkanı.pdf