Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Görev Tanımları

Görev Tanımları

  
  
Alacak Takip Sorumlusu.pdf
  
Harcama Yönetimi Modülü Sorumlusu.pdf
  
Mali Yönetim Daire Başkanı.pdf
Kullanıma Alan: Özlem GÜÇLÜMali Yönetim Daire Başkanı.pdf
Kullanıma Alan: Özlem GÜÇLÜ
  
Ön Mali Kontrol İşlemleri Görevlisi.pdf
  
Taşınır İşlemleri Sorumlusu.pdf
  
Uçuş Millerinin Takibi ve Biletleme Hizmeti Görevlisi.pdf