Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Görev Tanımları

Görev Tanımları

  
  
Klasör: Alacak Takip ve Taşınır İşlemleri Dairesi
  
Klasör: Bütçe ve Kesin Hesap Dairesi
  
Klasör: Destek Hizmetleri Dairesi
  
Klasör: Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi
  
Klasör: İç Kontrol Dairesi
  
Klasör: Mali Yönetim Dairesi
  
Klasör: Mevzuatı Geliştirme ve İç Kontrol Eylem Planı Dairesi
  
Klasör: Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Dairesi
  
Klasör: Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi