Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Detay

İzleme ve Yönlendirme Kurulu Olağanüstü Toplantısı

21.12.2016 / Ankara

İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Komisyonunca oluşturulan Bakanlığımız 2017 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı, İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun olağanüstü toplantısında değerlendirilmiştir. 

​Nihai hale getirilen taslak eylem planı Üst Yöneticimizin onayına sunulmuştur.