Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > Basımı Yapılan Mevzuat

Basımı Yapılan Mevzuat

  
  
Açıklama
Klasör: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuat
  
2016 Yılı Maliye Bakanlığı Performans Programı.pdf
  
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.pdf
  
23.02.2018 tarihinde güncellenmiştir. Son basımı Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Public Financial Management and Control Law No. 5018.pdf