Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SGB Portal > İç Kontrol Kapsamında Hesap Verilebilirliğin Güçlendirilmesi Projesi
                                          İç Kontrol Kapsamında Hesap Verilebilirliğin Güçlendirilmesi Projesi
            Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından iç kontrol sistemi kapsamında hesap verebilirlik mekanizmasının kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan “İç Kontrol Sisteminde Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi” konulu MATRA Projesinin resmi yazışmalardan oluşan kısmı Nisan 2009 tarihinde başlamış olup, yararlanıcı ortakların bir araya gelerek çalışması Ocak 2010 tarihinde Hollanda Delegasyonun Türkiye’ye gelmesiyle başlamıştır.
            Projede Hollanda Maliye Bakanlığı yabancı ortak olmak üzere; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu, Sayıştay, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi yararlanıcı kurumlar olarak belirlenmiştir.
            Projede, iç kontrol sistemi dahilinde hesap verebilirlik mekanizmasının kapasitesini arttırmak amaçlanmıştır. Hesap verebilirliğin sürdürülmesi için, iç kontrol mekanizmalarının tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Kontrol mekanizmalarının etkin ve verimli uygulanabilmesi için bu konudaki eksikliklerin ortaya çıkarılarak güçlendirilmesi gerekmektedir. 
            Bu çerçevede yararlanıcı birimlerle Türkiye’de hesap verebilirlik sürecinde yaşanan sıkıntılar, eksikler, olması gerekenler hakkında beyin fırtınaları yapılmış; Hollanda uygulama örneğiyle kıyaslanmıştır.  Daha sonra yararlanıcı kurumların her biriyle çalışılmış ve kurum bazında hesap verebilirlikle ilgili kısa süreli çalıştaylar düzenlenmiştir.
            Projenin bir sonraki aşamasında Hollanda Delegasyonunun isteği üzerine Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkisinde yürütülen kiralama ve satış işlemlerinde hesap verebilirlik süreci incelenmiştir. Her iki ülkenin süreci birlikte incelenmiş, aralarındaki farklar tespit edilmiş, bu konuda geliştirilebilecek yönler üzerinde fikirler önerilmiştir.
            Bir sonraki aşama Hollanda Devlet Malları ve Geliştirme Ajansı’nda (State Property and Development Agency) düzenlenen bir çalıştayla uygulama örneğini yerinde izleme imkanı olmuştur. Otomasyon sistemine aktarılan milli emlak sürecinin risk aşamaları dahil tüm sürecin sistemden takip edildiği, gerektiğinde kontrolörce ilgili denetimlerin yapılmakta olduğu görülmüştür.
            Proje, Kasım 2010 yılında pilot kurumların katılımıyla Hollanda’da uygulanan iç kontrol sisteminin anlatıldığı bir konferansla son bulmuştur.
            Proje kazanımı olarak, her ülkenin kendi kültür anlayışına uygun olarak bir iç kontrol sistemi benimsediği ve uyguladığı görülmüştür.
  
  
Klasör: Proje Sunumları
  
MATRA Mission Report 1_ENG.doc
  
MATRA Mission Report 2_ENG.doc
  
MATRA Mission Report 3_ENG.doc